Træning » Oprykning

Oprykning til de enkelte hold

Hvalpe
(op til 5 mdr)
Fra hvalpetræning rykker hunde til grundlæggende lydighed.
Der er separat afslutning for hvalpeholdene.

LYDIGHEDSPROGRAM ÆNDRET, så grå tekst er ikke korrekt.
Rødt bånd (første-placering) giver direkte oprykning til næste klasse.
Blåt bånd (anden-placering) i 2 på hinanden følgende sæsoner giver oprykning til næste klasse.
Klubmester bliver hunden med det højeste point-tal samt rødt bånd for den højeste klasse på dagen.  
Ved point-lighed tæller den hund, der har højeste point i nedenstående øvelser - i prioriteret rækkefølge: 
Begynder: øvelse 5, øvelse 6, øvelse 2
FH1: øvelse 2, øvelse 6, øvelse 8
FH2: øvelse 6, øvelse 2, øvelse 4
FH3: øvelse 3+4, øvelse 2, øvelse 6
HHV FH Champion bliver hunden ved at vinde rødt bånd i FH3 (førsteplacering) ved 3 klubprøver.
Ved klubprøver følges DGI FH reglement.

Rally O
100 point ved klubprøve giver direkte oprykning til næste klasse.
Over 70 point ved 3 på hinanden efterfølgende prøver giver oprykning til næste klasse.
Klubmester bliver hunden med det højeste point-tal.  Ved point-lighed, tæller hurtigste tid.
HHV rally Champion bliver hunden ved at vinde Rally øvet i 3 på hinanden følgende sæsoner.
Ved klubprøver følges DGI Rally reglement.

Agility
Oprykning til næste træningshold aftales med træneren.
Ved klubprøve afvikles begynderklasse, børneklasse, Klasse 1 samt Åben Agility og Spring.  Begynderklassen er for hunde, der i den forudgående sæson har gået på begynderholdet.
Børn kan ikke stille op i begynderklasse eller Klasse 1 samtidig med børneklassen. 
Ved placering som 1, 2 eller 3 ved HHV Klasse 1 prøve, rykker hunden ud af denne klasse, og må fremover kun deltage i Agility og Spring Åben.
Deltagelse i DGI holdturnering sker efter aftale med din træner. Her konkurreres med agility klubberne i det tidligere Roskilde amt med turnering på såvel ude- som hjemmebane.  Turneringen afsluttes ved DGI Roskilde Sommerstævne den første weekend i juni.

Klubmester bliver den hund, der samlet har højest placering i åben klasse i såvel Agility som Spring.
HHV agility Champion bliver den hund, der bliver klubmester ved 3 klubprøver.

Teenz
Der er separat afslutning for Teenz holdet.

SKAS
Der er separat afslutning for SKAS holdet.

Hvalsø Hundevenner * Skolevej 5 * 4330 Hvalsø * CVR 29957525