Kalender » Kurser
Foredragene foregår i Hvalsø Hundevenner klubhus - og er uden hund.

Har du et ønske, så kontakt formanden.
Hvalsø Hundevenner * Skolevej 5 * 4330 Hvalsø * CVR 29957525