Om klubben » Generalforsamling 2018

 

Dagsorden til generalforsamlingen:Ordinær generalforsamling i Hvalsø Hundevenner                

27.02.2018 kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for 2018
 4. Valg af formand på ulige år.
  Helle Palm ekstraordinært på valg i lige år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Mette Lorentzen ikke på valg
Michelle Hyldegaard ikke på valg
Børge Hersted ikke på valg
Tina Falk på valg
Susan Alring på valg
Lene Søndberg på valg
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Jens Hansen på valg og Jens Kildelund på valg
 2. Valg af revisorer.
 3. Forslag til vedtægtsændring i §3 m.fl. Indsendt af bestyrelsen.
§ 3 Optagelse af medlemmer
Vi foreslår medlemskabet opdelt i ordinære medlemmer og foreningsmedlemmer.
Foreningsmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af instruktørudvalget samt instruktører, der har lavet aftale med instruktørudvalget i HHV om at være aktive instruktører i sæsonen. Foreningsmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Retningslinjerne for æresmedlemmer og støttemedlemmer er uændret.
Desuden er ordlyden om tro og love blanketter fjernet, da de er erstattet af en elektronisk tilkendegivelse af regelret vaccination og forsikring ved optagelse i foreningen.
I § 4 og § 7 stk. 4 er foretaget konsekvensændringer som følge af ændringerne i § 3.
 1. Eventuelt.

 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde minimum 14 dage før generalforsamlingen på mail: hellepl@gmail.com.
Klubbens vedtægter kan ses på www.hvalsoehundevenner.dk

 

Hvalsø Hundevenner * Skolevej 5 * 4330 Hvalsø * CVR 29957525