Om klubben » Generalforsamling 2017

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling i Hvalsø Hundevenner                
08.02.2017 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for 2017
 4. Valg af formand på ulige år.
  Helle Palm på valg
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
              Inge Kjærsgaard på valg
              Jens Hansen på valg
              Børge Hersted på valg
              Tina Falk ikke på valg
              Susan Alring ikke på valg
              Lene Søndberg ikke på valg
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Mette Andersen på valg + 1 ledig suppleantplads
 2. Valg af revisorer.
 3. Eventuelt.

 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde minimum 14 dage før generalforsamlingen på mail: hellepl@gmail.com.
Klubbens vedtægter kan ses på www.hvalsoehundevenner.dk
 

Hvalsø Hundevenner * Skolevej 5 * 4330 Hvalsø * CVR 29957525