Om klubben » Generalforsamling

 

Dagsorden til generalforsamlingen:Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hvalsø Hundevenner.

11.02.2016 kl. 18.30 i klubhuset

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for 2016

4.     Valg af formand på ulige år.
Helle Palm ikke på valg

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Inge Kjærsgaard ikke på valg

Lars Lykkebo ikke på valg

Børge Hersted ønsker genvalg

Tina Falk ønsker genvalg

Susan Alring ønsker genvalg

1 ledig bestyrelsespost, da Betina Nysom ikke ønsker genvalg

6.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Mette Andersen ønsker genvalg

Jens Hansen ønsker genvalg

7.     Valg af revisorer.

8.     Eventuelt.

Hvalsø Hundevenner * Skolevej 5 * 4330 Hvalsø * CVR 29957525